Tribotechnika

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Přehled časopisů a vydavatelství, které se specializují na tribologickou tématiku

 Bližší informace o výše uvedených časopisech a jejich vydavatelích je možno nalézt na internetové adrese:

http://tribologie.free.fr/journaux.htm
http://www.shef.ac.uk/~mpe/tribology/tools/books/journals.html
http://www.lubricantsworld.com