Základní kurz Tribotechniky

15. – 16. října 2024

Česká strojnická společnost pořádá

tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY

Kurz je určen především pro
podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů.

Cíl vzdělávacího kurzu
Tribotechnika jako realizační úsek tribologie, tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků, je významnou disciplinou každé výrobní i provozní praxe. Mazivo je dnes považováno za konstrukční prvek každého stroje, ve kterém je použito. Proto tento odborný kurz bude účastníky informovat především o mazivech a mazání, ale také o správné aplikaci maziv a důležitosti jejich ošetřování, které jsou předpokladem pro bezporuchový provoz strojů a tím pro významné úspory nákladů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.


Zaměření kurzu
 • Základy tribologie a tribotechniky
 • Základy mazání strojů
 • Výroba, vlastnosti a zkoušení kapalných maziv
 • Výroba, vlastnosti a zkoušení plastických maziv
 • Sortimentní skupiny maziv
 • Mazání spalovacích motorů
 • Turbinové a kompresorové oleje
 • Analýzy olejů jako prostředek preventivní údržby strojů
 • Technologické kapaliny - funkce, druhy a jejich vlastnosti, volba správné kapaliny
 • Hydraulické kapaliny - druhy, použití, klasifikace, volba správné kapaliny
 • Prvky a systémy mazací techniky
 • Ošetřování kapalných maziv a pracovních kapalin
 • Plastická, pevná a speciální maziva
Časový rozvrh:


Úterý 15. října 2024

 • Základy tribologie a tribotechniky
 • Základy mazání strojů
 • Výroba, vlastnosti a zkoušení kapalných maziv
 • Výroba, vlastnosti, zkoušení plastických maziv
 • Sortimentní skupiny maziv
 • Technologické kapaliny - funkce, druhy a jejich vlastnosti
 • Volba správné kapaliny
 • Hydraulické kapaliny - druhy, použití, klasifikace
 • Volba správné kapaliny
 • Analýzy olejů jako prostředek preventivní údržby strojů

Středa 16. října 2022

 • Mazání spalovacích motorů
 • Turbinové a kompresorové oleje
 • Prvky a systémy mazací techniky
 • Ošetřování kapalných maziv a pracovních kapalin
 • Plastická, pevná a speciální maziva
 • Předání osvědčení o absolvování kurzu
 • Diskuse a zhodnocení kurzu