Příklady odborných akcí, uspořádaných v posledních letech:

 

 • Konference " Tribotechnika a spolehlivost provozu " , 20.-21. dubna 2004
 • Seminář " Vliv vstupu do EU na legislativu související s tribotechnikou ", 2.června 2004
 • Kurz " Základy tribotechniky" - dvoudenní kurz - 2.-3.11.2004
 • Seminář "Paliva a maziva pro automobily" - 22. listopadu 2004
 • Valná hromada členů OS Tribotechnika ČSS - 6. dubna 2005
 • Seminář "Tribotechnické aspekty třískového obrábění" - 13. června 2005
 • Kurz "Základy tribotechniky" - dvoudenní kurz - 29.-30.listopadu 2005
 • Seminář "Motorové oleje a EURO IV" - 8.prosince 2005
 • Konference " Mazání v moderním průmyslovém podniku" - dvoudenní konf. 19.-20.4.2006
 • Kurz " Základy tribotechniky" - dvoudenní kurz - 31.10.- 1.11.2006
 • Seminář " Ekonomické přínosy péče o olej" - 20.11.2006
 • Seminář " Maziva pro mobilní stroje" - 29.11.2006
 • Seminář „ Maziva ve strojírenství “ - 19.4.2007
 • X. mezinárodní konference „Tribotechnika v teorii a praxi “ - 15.-17.10.2007
 • Kurz „ Základy tribotechniky “ - dvoudenní kurz - 30.-31.10.2007
 • Seminář „ REACH a ropné výrobky. Povinnosti vyplývající z nové legislativy “ - 11.12.2007
 • Seminář „ Ošetřování maziv“ - 2.4.2008
 • Valná hromada členů OS Tribotechnika ČSS - 16. dubna 2008
 • Konference " Mazání v moderním průmyslovém podniku" - dvoudenní konf. 17.-18.6.2008
 • Kurz „ Základy tribotechniky “ - dvoudenní kurz - 15.-16.10.2008
 • Seminář „Automobilové oleje - EURO V“ - 9.12.2008
 • Kurz „ Základy tribotechniky “ - dvoudenní kurz - 14.-15.10.2009
 • Seminář „Maziva a paliva pro mobilní techniku“ - 11.11.2009
 • Kurz „Nástavbový kurz Tribotechniky“ - 24.-25.3.2010
 • Konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku“ - 28.-29.4.2010
 • Kurz „Základy tribotechniky“ - dvoudenní kurz, 12.-13.10.2010
 • Seminář „Tribotechnika a ekologie“ - 1.12.2010
 • Kurz „Nástavbový kurz Tribotechniky“ - 24. - 25. 3 2011
 • Kurz „Základy tribotechniky“ - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) dvoudenní kurz konaný 12. - 13.10.2011
 • Seminář „Aktuální požadavky na aplikace automobilových olejů“ 9.11.2011
 • Kurz "Nástavbový kurz Tribotechniky" 22. - 23. 3. 2012
 • Kurz "Základy tribotechniky" - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) dvoudenní kurz konaný 11. - 12. 10. 2012
 • Seminář "Aktuální otázky aplikace maziv v mobilní technice" - 12. 12. 2012
 • Kurz "Nástavbový kurz Tribotechniky" - 11. - 12. 4. 2013
 • Kurz "Základy tribotechniky" - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) dvoudenní kurz konaný 19. - 20. 9. 2013
 • Seminář "Aktuální otázky aplikace maziv v mobilní technice" - 27. 11. 2013
 • Kurz "Nástavbový kurz tribotechniky" dvoudenní kurz, 13.-14.3.2014
 • Konference tribotechniky - XI. Mezinárodní česko-slovenská konference „Mazání v moderním průmyslovém podniku" 9.-11.4.2014
 • Kurz "Základy tribotechniky" - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) dvoudenní kurz konaný 16.-17.10.2014
 • Seminář "Kapaliny pro tepelné zpracování kovů" - 10.12.2014
 • Kurz "Nástavbový kurz tribotechniky" dvoudenní kurz, 26.-27.3.2015
 • Kurz "Základy tribotechniky" - (tribotechn. poznatky o mazivech a mazání, předpoklady praktické realizace v podnikové praxi, atd.) dvoudenní kurz konaný 15.-16.10.2015
 • Seminář Technický servis a fluid management pro moderní maziva, 17.12.2015