Česká strojnická společnost, z.s.
odborná sekce Tribotechnika a motorová paliva
uspořádala odborný seminář/webinář
 

Maziva a paliva pro úspory energií

 
ve středu 7. prosince 2022 od 10:00
Praha 1, Novotného lávka 5 nebo online
 

 Základní kurz Tribotechniky

11. – 12. října 2022 (úterý - středa)

Budova ČSVTS, Novotného Lávka 5, Praha 1

Česká strojnická společnost pořádá
v atraktivním prostředí historického centra Prahy tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY.

 

Kurz je určen především pro

podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb   a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů.

Cíl vzdělávacího kurzu

Tribotechnika jako realizační úsek tribologie, tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků, je významnou disciplinou každé výrobní i provozní praxe. Mazivo je dnes považováno za konstrukční prvek každého stroje, ve kterém je použito. Proto tento odborný kurz bude účastníky informovat především o mazivech a mazání, ale také o správné aplikaci maziv a důležitosti jejich ošetřování, které jsou předpokladem pro bezporuchový provoz strojů a tím pro významné úspory nákladů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci  v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.


Nástavbový kurz Tribotechniky

13. – 14. října 2022 (čtvrtek - pátek)

Budova ČSVTS, Novotného Lávka 5, Praha 1

Česká strojnická společnost pořádá v atraktivním prostředí historického centra Prahy tradiční KURZY TRIBOTECHNIKY.

 

Kurz je určen především pro

podnikové tribotechniky, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří, údržby a oprav ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, služeb   a zemědělství. Bude přínosem i pro nové pracovníky olejářských společností a prodejců maziv, jejichž dobré znalosti tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb a tím i seriozních obchodních úspěchů. Nástavbový kurz tribotechniky je určen zejména absolventům Základních tribotechnických kurzů. Vítáni jsou i noví zájemci, kteří mají základní tribotechnické znalosti.

Cíl vzdělávacího kurzu

V programu nástavbového kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je vyčleněn větší prostor pro diskusi a v neposlední řadě i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků kurzu. Součástí diskuse je také výměna zkušeností z praxe. Program je zaměřen na absolventy našich základních tribotechnických kurzů. Zásadou bude objektivita informací nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.


ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST
 Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP) 
společně se sekcí
Tribotechnika a motorová paliva
odborné sekce ČSS
 
Vás zve 
na odborný seminář /webinář
 

„Hydraulické kapaliny – hodnocení čistoty a filtrace“

 
Ve středu 7. září 2022 od 9:00 hodin
V budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5
 


 Cílem semináře je seznámit posluchače v první fázi s teoretickými základy a předpoklady pro sledování kvality a ošetřování hydraulických kapalin, s rizikovými faktory znečištění kapalin. Následně prezentovat novinky a zajímavosti z oblasti filtrace a monitorování stavu hydraulických kapalin v praxi od předních firem v oboru.

Mediální partner 

 mm

Česká strojnická společnost, z.s.

odborná sekce Tribotechnika a motorová paliva

uspořádala
 odborný seminář/webinář

Automobilová maziva,
provozní kapaliny a paliva v mobilní technice


ve středu 8. prosince 2021

prezentace po otevření

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST z.s.
www.strojnicka-spolecnost.cz
odborná sekce Tribotechnika

logo 


Vás zve
na tradiční vzdělávací akci

Základní kurz tribotechniky

v úterý a středu 12. a 13. října 2021
v přednáškových sálech Hotelu SKI, Nové město na Moravě

Cíl kurzu
Tribotechnika jako realizační úsek tribologie, tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků, je významnou součástí každé výrobní i provozní praxe. Mazivo je dnes považováno za konstrukční prvek každého stroje, ve kterém je použito. Proto tento odborný kurz bude účastníky informovat především o mazivech a mazání, ale také o správné funkci maziv a důležitosti jejich ošetřování, které jsou předpokladem pro bezporuchový provoz strojů, a tím pro významné úspory nákladů. Zásadou bude objektivita informací, nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice od elementárních základů až po poslední aplikační poznatky.
Kurz je určen pro nové pracovníky olejářských společností, prodejců a servisu maziv, jejichž dobré znalosti oborů tribologie a tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb, a tím i seriózních obchodních úspěchů, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří a údržby ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, těžby surovin, lesnictví a zemědělství, kurz je rovněž přínosný pro studenty souvisejících oborů, především strojírenství.

 

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST z.s.
www.strojnicka-spolecnost.cz
odborná sekce Tribotechnika

logo 


Vás zve
na tradiční vzdělávací akci

Nástavbový kurz tribotechniky

ve čtvrtek a pátek 14. a 15. října 2021
v přednáškových sálech Hotelu SKI, Nové město na Moravě


Cíl kurzu

Tribotechnika jako realizační úsek tribologie, tj. nauky o tření, opotřebení a mazání, zabývající se účinným využíváním jejích poznatků, je významnou součástí každé výrobní i provozní praxe. V programu nástavbového kurzu je prohloubení informací o mazivech a technice mazání se směřováním na provozní aplikační zkušenosti. Ke každému tématu je vyčleněn větší prostor pro diskusi a v neposlední řadě i k prodiskutování konkrétních problémů účastníků kurzu. Zásadou bude objektivita informací, nezatížená komerčními zájmy tak, aby umožnila posluchačům průřezovou orientaci v tribotechnice včetně posledních aplikačních poznatků.
Kurz je určen pro pracovníky olejářských společností, prodejců a servisu maziv, jejichž dobré znalosti oborů tribologie a tribotechniky jsou předpokladem kvalitních služeb, vedoucí pracovníky technického rozvoje, konstruktéry, technology, pracovníky laboratoří a údržby ve všech druzích průmyslové výroby, energetiky, dopravy, těžby surovin, lesnictví a zemědělství, kurz je rovněž přínosný pro studenty souvisejících oborů, především strojírenství. Nástavbový kurz je určen zejména absolventům základního kurzu tribotechniky a novým zájemcům, kteří mají základní tribotechnické znalosti.

 

 

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST z.s.
www.strojnicka-spolecnost.cz
odborná sekce Tribotechnika
www.tribotechnika.cz

logo

uskutečnil
 on-line webinář

Analýzy a ošetřování maziv


ve středu 20. října 2021 od 9:00

 PREZENTACE PO OTEVŘENÍ